Diensten  Wegwijs in Huiswerk Lopik

Huiswerkbegeleiding

Huiswerkbegeleiding wordt aangeboden aan leerlingen in de brugklas en in de overige jaren van het voortgezet onderwijs.

Na het intakegesprek met de leerling en de ouders/verzorgers wordt een plan van aanpak gemaakt. Denk daarbij aan:
• Agendabeheer, plannen en organiseren.
• Verschillende mogelijkheden om woordjes/zinnen te leren bij een vreemde taal.
• Omgaan met grote stukken tekst. Herkennen van hoofd- en bijzaken.
• Ontwikkelen van leerstrategieën.
• Actief omgaan met de leerstof, om zo de inhoud beter te begrijpen.
• Een samenvatting maken.
• "Mindmappen".
• Efficiënt gebruik maken van online overhoor-en leermogelijkheden.
• Vakinhoudelijke ondersteuning (beperkt, zie bijles).

De huiswerkbegeleiding kan 1, 2, 3 middagen bezocht worden. Dit gebeurt na schooltijd tussen 14:00 en 19:00 uur.
Gedurende dit traject, zal er wekelijks contact zijn met de ouders/verzorgers via de mail of WhatsApp over de ontwikkelingen in die week. Naar aanleiding van het plan van aanpak zal ook regelmatig een gesprek plaatsvinden met de ouders/verzorgers en de leerling om de voortgang van het traject te bespreken. Indien gewenst wordt contact met de mentor van de leerling opgenomen om één en ander te kunnen afstemmen .