Opleidingen Conny  Wegwijs in Huiswerk Lopik

Basisonderwijs:

Voor leerlingen in groep 7 en 8 wordt bijles of huiswerkbegeleiding aangeboden.

Samen met de leerling en de ouders/verzorgers, worden leerdoelen vastgesteld.

De wekelijkse bijles duurt in principe 1 uur. In overleg kan langer gewerkt worden.

De leerling kan behoefte hebben aan ondersteuning van één vak of meerdere vakken. Vaak zijn rekenen en begrijpend lezen de belangrijkste onderdelen die om extra aandacht vragen.

Tijdens de intake wordt gekeken waar de leerling het meeste behoefte aan heeft. Dan wordt ook duidelijk of het om een bijles van een uur gaat of dat het wenselijk is dat de leerling een middag komt waarin aan meerdere dingen gewerkt kan worden.

Gedurende dit traject, zal er wekelijks contact zijn met de ouders/verzorgers via de mail of WhatsApp over de ontwikkelingen in die week.

Naar aanleiding van de leerdoelen zal ook regelmatig een gesprek plaatsvinden met de ouders/verzorgers en de leerling om de voortgang van het traject te bespreken. Indien gewenst wordt contact met leerkracht van de leerling opgenomen om één en ander te kunnen afstemmen.