Bijles Wegwijs in Huiswerk Lopik

Bijles

Bijles wordt aangeboden aan leerlingen van groep 7 en 8 uit het basisonderwijs en voor het gehele voortgezet onderwijs. Tijdens de bijles wordt individueel met een leerling gewerkt aan een gewenst vak. Samen met de leerling en de ouders/verzorgers, wordt een plan van aanpak gemaakt. De wekelijkse bijles duurt in principe 1 uur. In overleg kan langer gewerkt worden.

Tijdens deze uren krijgt de leerling extra uitleg over het gewenste vak en is er tijd om te oefenen met opdrachten. Ook zal thuis gewerkt worden aan extra opdrachten naar aanleiding van de bijles. Gedurende dit traject, zal er wekelijks contact zijn met de ouders/verzorgers via de mail of via WhatsApp over de ontwikkelingen in die week. Naar aanleiding van het plan van aanpak zal ook regelmatig een gesprek plaatsvinden met de ouders/verzorgers en de leerling om de voortgang van het traject te bespreken.

Indien gewenst wordt contact met de mentor of leerkracht van de leerling opgenomen om één en ander te kunnen afstemmen.

Leerling en Jop de huiskat Wegwijs in Huiswerk Lopik