Opleidingen Conny  Wegwijs in Huiswerk Lopik

Brugklastraining:

Het is een grote stap om van de basisschool naar de brugklas te gaan. Alles is nieuw en anders!

De brugklastraining is een vorm van huiswerkbegeleiding waarbij de leerling in deze eerste periode op de nieuwe school extra ondersteuning krijgt bij alle nieuwe dingen.

Denk hierbij aan:

De brugklastraining kan ondersteunen bij leerlingen met een leerachterstand. Ook leerlingen die moeite hebben met overzicht, zullen het plannen en organiseren moeten leren. Leerlingen die VWO gaan volgen zullen ontdekken dat op het VWO veel huiswerk wordt aangeboden en dat ‘even overlezen’ zoals op de basisschool, niet meer voldoende is. Vaak hebben juist deze leerlingen ondersteuning nodig bij deze nieuwe start.

Na het intakegesprek met de leerling en de ouders/verzorgers worden leerdoelen vastgesteld. Gedurende dit traject, zal er wekelijks contact zijn met de ouders/verzorgers via de mail of WhatsApp over de ontwikkelingen in die week. Naar aanleiding van de leerdoelen zal ook regelmatig een gesprek plaatsvinden met de ouders/verzorgers en de leerling om de voortgang van het traject te bespreken. Indien gewenst wordt contact met de mentor van de leerling opgenomen om één en ander te kunnen afstemmen.